Polityka prywatności

Cześć!

Biorąc pod uwagę, że otworzyłeś tę podstronę chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jest to dla nas w pełni zrozumiałe i z tego względu przygotowaliśmy w przystępnej formie dokument, który mamy nadzieje, że pomoże Ci w zrozumieniu dlaczego oraz w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym wykorzystujemy pliki cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej tj. www.bedwear.pl

Przedstawiona CI Polityka Prywatności jest częścią Regulaminu Sklepu, w ramach której omawiamy przysługujące Ci prawa, obowiązki oraz zasady związane z korzystaniem ze Sklepu oraz przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, w szczególności, aby zapewnić, że gromadzone przez nas dane

Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorca Monika Bartkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bedwear Monika Bartkowska ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Zawiszy Czarnego 35, 33-300 Nowy Sącz o NIP: 7371899429, REGON: 527186637.

§ 1 Definicje

Na samym początku przedstawimy Ci definicje, z którymi zaznajomienie się jest niezbędne, abyś mógł w pełni zrozumieć znaczenie pojęć, którymi będziemy się posługiwać w tym dokumencie.

 1. Serwis zewnętrzny – są to serwisy internetowe naszych partnerów, usługodawców lub usługobiorców, którzy współpracują z nami jako Administratorem Serwisu/Sklepu Danych
 2. Administrator Serwisu/Sklepu Danych lub Administrator – to my, czyli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bedwear Monika Bartkowska ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Zawiszy Czarnego 35, 33-300 Nowy Sącz o NIP: 7371899429, REGON: 527186637.
 3. Sklep/Serwis – oznacza to serwis/sklep internetowy prowadzony przez Administratora
 4. Użytkownik/Klient sklepu – jest to osoba fizyczna (czyli nie będzie nią np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), dla której my jako Administrator świadczymy usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu naszego Sklepu/Serwisu
 5. Cookies (ciasteczka) – są to dane tekstowe, które są zazwyczaj gromadzone automatycznie w formie tekstowej zapisywanej w formie plików zamieszczanych na Twoim Urządzeniu (tj. Użytkownika)
 6. Newsletter – usługa polegająca na dostarczaniu Ci treści o naszej firmie, dostępnych produktach, promocjach, akcjach reklamowych, wpisach na blogu itp.
 7. RODO – akt powszechnie obowiązującego prawa w Polsce o pełnej nazwie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 8. Dane osobowe – w tym miejscu przedstawimy Ci pełną definicję wynikającą z RODO. Są to zatem wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 9. Przetwarzanie – ponownie posłużymy się definicją wynikającą z RODO. Jest to bowiem operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 10. Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 11. Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 12. Zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 13. Naruszenie danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 14. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 15. Psedonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 16. Anonimizacja – w ramach tego procesu dokonujemy całkowitego, nieodwracalnego procesu operacji na danych osobowych, w ramach którego są one niszczone lub nadpisywane, dzięki czemu uniemożliwiana jest identyfikacja lub powiązanie występującego rekordu z konkretnym Użytkownikiem (w tym Tobą).

§ 2 Pliki Cookies wykorzystywane przez nas (Administratora) oraz pliki Cookies Serwisów Zewnętrznych

W ramach naszego Sklepu zamieszczane i odczytywane mogą być z Twojego (Użytkownika) Urządzenia pliki Cookies. Są one najczęściej zamieszczane automatycznie w Twoim Urządzeniu.

Cookies można podzielić na:

 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu – są one przetwarzane w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie (Użytkownika)ustawień i personalizację Twojego interfejsu (Użytkownika), np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz (Użytkownik), rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Tobie (Użytkownikowi) treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań – są one przetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane do:

 1. Usprawnienia i modyfikacji funkcjonalności Sklepu/Serwisu
 2. Personalizacji Serwisu/Sklepu dla Ciebie jako Użytkownika (np. dostosowanie wyglądu do Twojego Urządzenia)
 3. Umożliwienia logowania na założone przez Ciebie Konto w Serwisie
 4. Prowadzeniu działań marketingowych, remarketingowych w Serwisach zewnętrznych
 5. Prezentacji reklam
 6. Prowadzonych przez nas programów afiliacyjnych
 7. Gromadzenia i analizowania statystyk (ilość unikalnych odwiedzin na stronie, ich ilości, z jakich urządzeń się logujesz, z jaką prędkością łącza internetowego itp.)
 8. Odtwarzania i przedstawiania treści multimedialnych;
 9. Odtwarzania i przedstawiania treści społecznościowych

Wszelkie informacje o sposobie wyłączenia przez Ciebie plików Cookie możesz sprawdzić poprzez informacje przedstawiane przez jednych z najpopularniejszych dostawców przeglądarek internetowych:

Chrome

Opera

Firefox

Edge

IE 11

Pamiętaj jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego Sklepu i w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich udostępnianych Ci rozwiązań. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wynikające z ograniczenia przez Ciebie w jakikolwiek sposób możliwości zapisywania i odczytywania plików cookie.

Jako Administrator Sklepu możemy wykorzystywać skrypty javascript oraz inne komponenty webowe naszych partnerów (Serwisów Zewnętrznych), które umieszczają własne pliki cookies na Twoim Urządzeniu (Użytkownika).

Jak przedstawiliśmy Ci powyżej, możesz w każdej chwili samodzielnie decydować o plikach cookies, które będą wykorzystywane przez poszczególne strony internetowe. Poniżej przedstawiamy Ci listę partnerów (Serwisy zewnętrzne) lub usług, z których korzystamy w ramach Sklepu/Serwisu oraz które mogą umieszczać w Twojej przeglądarce pliki cookies

Usługi społecznościowe/łączone rozumiane jako miedzy innymi rejestracja, logowanie, udostępnianie treści czy też komunikacja:

 1. Facebook
 2. Google +
 3. LinkedIN
 4. Instagram
 5. Twitter
 6. Youtube

Prowadzenie statystyk

 1. Google Analytics
 2. Google Tag Manager

Realizacja płatności – Przelewy24

Miej na uwadze, że usługi, które są świadczone przez wyżej wymienione portale nie należą do sfery naszych kompetencji. Z tego względu, mogą one dowolnie w każdej chwili zmienić warunki świadczenia swoich usług, w tym stosowanych przez nich polityk prywatności, a nawet celu przetwarzania danych osobowych oraz sposobu wykorzystywania plików cookies.

§ 3 Sposoby i cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych

Podane nam w sposób dobrowolny przez Ciebie (Użytkownika) dane osobowe są przetwarzane w jednym z poniższych celów:

 1. Realizacja usług elektronicznych
 2. Rejestracja Twojego Konta (Użytkownika) w Sklepie i zapewnienie funkcjonalności związanych z korzystaniem z tego Konta
 3. Realizacja zawieranych przez Ciebie Umów na zakup naszych Produktów za pośrednictwem Sklepu
 4. Rozpatrywania złożonych przez Ciebie (Użytkownika) reklamacji i odstąpienia od zawieranych Umów
 5. Usługi Newslettera (w przypadku gdy wyrazisz zgodę na jego otrzymywanie)
 6. Naszej komunikacji z Tobą (Użytkownikiem) w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu czy też ochrony Twoich danych osobowych
 7. Kontaktowania się z Tobą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnych form kontaktu (np. pocztą)
 8. Zapewnieniem naszego prawnie uzasadnionego interesu (Administratora) co możesz rozumieć jako ale nie wyłącznie przechowywanie odpowiednich dokumentów księgowych związanych z dokonaną na Twoją rzecz sprzedażą Produktów

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejką chyba że będą opublikowane na skutek Twojego indywidualnego działania (np. wprowadzenie jakiegoś komentarza lub wpisu na naszym Sklepie), przez co sprawisz, że będą one dostępne dla każdej osoby odwiedzającej nasz Sklep.

Twoje dane nie będą również przez nas odsprzedawane osobom trzecim.

Twoje dane dla naszych celów marketingowych będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą. Może ona zostać przez Ciebie wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy formularzu kontaktowym. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta bez uszczerbku dla świadczonych przez nas dla Ciebie usług. Ponadto, cofnięcie tej zgody nie naruszy prawidłowości przetwarzania danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie ma wpływu na Twoje korzystanie z naszego Serwisu.

§ 4 Twoje prawa

Zgodnie z RODO w zakresie przetwarzanych przez nas (Administratora) Twoich (Użytkownika) danych osobowych przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz wydanie ich kopii;
 2. Sprostowanie Twoich danych osobowych
 3. Usunięcie Twoich danych osobowych
 4. Ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych
 5. Przeniesienie Twoich danych osobowych

Pamiętaj, że możesz zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. W zakresie w jakim wykorzystujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego możesz w każdym momencie cofnąć udzieloną nam przez Ciebie zgodę. Jeśli chcesz skorzystać z przysługującego Ci uprawnienia wystarczy, że napiszesz do nas na adres poczty elektronicznej kontakt@bedwear.pl i określisz zakres swojego żądania.

Na Twoją wiadomość odpowiemy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 72 godzin od momentu Twojego zgłoszenia. Jednakże zastrzegamy sobie prawo, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość dla potrzeb rozpatrzenia tego zgłoszenia. Możesz być w takim przypadku poproszony o przesłanie skanu dowodu osobistego lub paszportu lub rachunku, na którym znajdują się dane Twojej firmy. Nie musisz się jednak obawiać. Przedstawione nam dane nie są wprowadzane do żadnego zbioru danych osobowych. Po zakończeniu procesu weryfikacji są one przez nas natychmiast usuwane.

Tego rodzaju działania są dla nas niezbędne, aby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO chronić Twoje żywotne interesy.

Jeśli uważasz, że w stosunku do Twoich danych osobowych, przetwarzamy je jako Administrator sprzecznie z przepisami o ochronie danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia stosownej skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce domniemanego naruszenia.

§ 5 Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Dane osobowe gromadzone w ramach naszego Sklepu są przetwarzane na podstawie

 1. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli w momencie gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub w większej ilości celów (np. realizacja Umowy oraz zgoda marketingowa)
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO – czyli w momencie, gdy przetwarzanie jest dla nas niezbędne w celu realizacji Umowy, której jesteś stroną (np. dostarczenie Ci naszych Produktów)
 3. 6 ust. 1 lit. c – czyli w momencie gdy jest ono dla nas niezbędne w celu wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązkach (np. obowiązek zachowania dokumentacji księgowej dla celów podatkowych)
 4. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie Twoich danych jest dla nas niezbędne z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez nas (Administratora) lub osobę trzecią (np. rozpatrywanie procesu reklamacyjnego)

§ 6 Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

W zależności od rodzaju danych osobowych mogą one być przechowywane przez okres:

 1. 30 dni – w przypadku gdy usuniesz swoje Konto, wypiszesz się z Newslettera;
 2. 3 lata – w przypadku naruszenia przez Ciebie lub podejrzenia naruszenia przez Ciebie Regulaminu;
 3. Co do zasady – 5 lat liczone od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane dla celów przechowywania przez nas ksiąg podatkowych.

§ 7 Kto może mieć również dostęp do Twoich danych osobowych

Odbiorcą przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jesteśmy co do zasady my (Administrator). Dane te nie są przekazywane oraz odsprzedawane podmiotom trzecim.

Jednakże na podstawie umowy powierzenia danych dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać również podmioty odpowiedzialne za utrzymanie naszej infrastruktury czy też świadczenia usług niezbędnych do funkcjonowania Sklepu tj.:

 1. Firma hostingowa – czyli podmiot, który świadczy na naszą rzecz usługi hostingu lub usługi pokrewne w celu utrzymania Sklepu
 2. Firmy, za pośrednictwem których dostarczamy do Ciebie nasz Newsletter
 3. Firmy, które pośredniczą w płatnościach on-line dokonywanych przy nabywaniu przez Ciebie naszych Produktów w przypadku gdy je nabywasz przy wykorzystaniu naszego Sklepu
 4. Firmy, które są odpowiedzialne za prowadzenie naszej księgowości, w tym udostępnianie nam usług ewidencji księgowej i podatkowej
 5. Firmy, które są odpowiedzialne za dostarczanie naszych Produktów do Ciebie (Użytkownika)

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter

W celu świadczenia naszej usługi Newsletter korzystamy z usługi firmy – wpisać. Dane, które wprowadzasz w formularzu zapisu do Newslettera.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu uzyskania usługi Hostingu, VPS

W celu prowadzenia przez nas Sklepu korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS. Wszelkie gromadzone przez nas dane i przetwarzane w Sklepie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze jednego z naszych usługodawców, który jest zlokalizowany w obrębie granic Unii Europejskiej.  Do przetwarzanych przez nas danych osobowych wyżej wymienione podmioty mogą uzyskać dostęp na skutek prowadzonych przez nich prac serwisowych, które są realizowane przez personel dostawcy usług. Dostęp tych danych został uregulowany w ramach obowiązującej nas umowy z tymi podmiotami.

Przetwarzanie danych w przypadku płatności online

W sytuacji, gdy skorzystasz z możliwości realizacji płatności przy wykorzystaniu płatności online, wszelkie dane związane z tą płatnością będą przekazywane bezpośrednio przez Ciebie podmiotowi realizującemu tę płatność. Obecnie korzystamy z systemu płatności Przelewy24. Dane niezbędne do zrealizowania transakcji płatności są następnie przekazywane bezpośrednio do nas. Przekazanie tych danych reguluje stosowna umowa zawarta pomiędzy nami (Administratorem), a usługodawcą.

Przekazanie danych osobowych w przypadku usług księgowych

Część Twoich danych wprowadzamy do naszego systemu księgowego lub przekazujemy podmiotowi realizującemu dla nas usługi księgowe. Przekazanie tych danych wynika przede wszystkim z umowy zawartej pomiędzy nami ,a podmiotem realizującym na naszą rzecz usługę księgową lub dostarczającym dla nas usługę w postaci oprogramowania księgowego.

Przekazanie danych osobowych – usługi kurierskie

W przypadku wyboru przez Ciebie opcji dostawy przez firmę kurierską lub inny podmiot realizujący usługi przewozu, część Twoich danych niezbędnych dla realizacji tej usługi jest przekazywana przez nas do tego podmiotu. Podstawą takiego działania jest zawarta pomiędzy nami, a tym podmiotem umowa.

§ 8 Kontakt do Administratora

Możesz się z nami skontaktować poprzez:

Adres poczty elektronicznej: kontakt@bedwear.pl

Adres pocztowy – ul. Zawiszy Czarnego 35, 33-300 Nowy Sącz

 

§ 9 Zmiany w Polityce Prywatności

Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności będziemy udostępniać Tobie na stronie naszego Sklepu oraz poinformujemy Cię o tym poprzez pozostawiony przez Ciebie adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy posiadasz Konto lub zapisałeś się do usługi Newsletter).

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl